Bemutatkozás

Mottónk: „Pénzügyekről – józanul”

Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesületet 2010-ben alapítottuk a pénzügyi intelligencia kutatása és fejlesztése, valamint a közérthető pénzügyi ismeretek népszerűsítése céljával. Az eltelt időben az Econventio az egyik meghatározó nonprofit civil szervezetté fejlődött e témában.

2010. július 29. Alakuló közgyűlés.

Küldetésünk, hogy a diákok és a családok pénzhez való kapcsolatát oly módon alakítsuk, hogy az a boldogulásukat szolgálja, és segítsük őket abban, hogy az életükben a pénz ne akadály, hanem erőforrás legyen.
Ennek elérése érdekében az Econventio Kerekasztal stabil partnerkapcsolatokat épít olyan szervezetekkel és szakértőkkel, akik elkötelezett szakmai segítséget nyújtanak a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységünk során.

Értékrend

Az Economia (közgazdaság, gazdálkodás) és a Conventio (megegyezés, egyezmény, szabály) szavakból összeállított név találóan foglalja magába egyesületünk értékrendjének lényegét.

Mit is jelentenek ezek a szavak és ez a szóösszetétel?

ECONOMIA

Az „economia” szót legtöbbször a „közgazdaság/közgazdaságtan” jelentéssel azonosítjuk. A közgazdaságtan Arisztotelész (Kr. e. 384-322) munkáira vezethető vissza, és ő adott nevet is e tudománynak: „oikonomia” (=ökonómia, economia). Az “ökonómia” szó háztartást, a háztartás dolgaival való foglalkozást, a háztartási keretek között folyó gazdálkodást, birtokkezelést jelent. (Oikosz = ház, némein = elosztani, használni, élvezni, igazgatni.)
Arisztotelész az economia-ról a Nikomakhoszi etika című művében ír: olyan pénzelméletet vázol fel, amely a mai közgazdaságtani elgondolásokhoz hasonlóan írja le a pénz funkcióit. Arisztotelész szerint az economia-val való foglalkozás mindenki számára szükségszerű és nélkülözhetetlen.
Egyesületünk ezt hasonlóképpen gondolja. És minthogy a mai világban akár az egyén, akár a család, akár a háztartás, vállalkozás vagy nagyobb közösségek (falu, város) gazdasági életét számottevően határozza meg a pénz, ezért a pénzügyekről való ismeretek fejlesztése alapvető feladatunk.

CONVENTIO

Arisztotelész gondolatait Aquinói Szent Tamás (1225-1274) is átvette, aki Summa Theologiae című munkájában foglalkozik többek között közgazdasági, pénzelméleti kérdésekkel is.
Aquinói Szent Tamás az igazságosság emberi erényéhez kapcsolja az árképzést és a pénzgazdaság kérdéseit. A kereskedéssel kapcsolatban azt hangsúlyozza, hogy mindkét félnek egyenlő haszna kell, hogy legyen, így elméletében a „conventio”, az „egyezség, szabály”, „megegyezés” jelentésben tűnik fel.
E két szó ismeretében már könnyebben értelmezhető egyesületünk neve és célja

ECONVENTIO (economia+conventio)

Olyan kerekasztal egyesület, ahol mindenkinek helye van, aki a pénzügyek érthető megismerésében és megismertetésében részt kíván venni, aki elfogadja, hogy a pénzügyi, gazdasági világban is elengedhetetlen jelentősége van a korrekt, etikus magatartásnak, ezért vallják azt az elvet, hogy az üzleti életben, pénzügyi szolgáltatásokban is minden érintett fél számára elfogadható, fenntartható és működtethető szabályrendszer kialakítása és betartása mindenkinek hosszú távú érdeke.

Tisztségviselők

  • Sápi Ákos – az Egyesület elnöke
  • Pesti Tibor – az Egyesület alelnöke
  • Rácz András – az Egyesület titkára