Értékrend

Pénzügyeinkről józanul, azaz mindenki számára érthetően, tisztán és világosan kívánunk beszélni.

Az Economia (közgazdaság, gazdálkodás) és a Conventio (megegyezés, egyezmény, szabály) szavakból összeállított név találóan foglalja magába egyesületünk alapításának ezt a lényegi célját.

Mit is jelentenek ezek a szavak és ez a szóösszetétel?

ECONOMIA
Az „economia” szót legtöbbször a „közgazdaság/közgazdaságtan” jelentéssel azonosítjuk. A közgazdaságtan Arisztotelész (Kr. e. 384-322) munkáira vezethetõ vissza, és ő adott nevet is e tudománynak: „oikonomia”(=ökonómia, economia). Az “ökonómia” szó háztartást, a háztartás dolgaival való foglalkozást, a háztartási keretek között folyó gazdálkodást, birtokkezelést jelent. (Oikosz = ház, némein = elosztani, használni, élvezni, igazgatni.)
Arisztotelész az economiáról a Nikomakhoszi etika című művében ír: olyan pénzelméletet vázol fel, amely a mai közgazdaságtani elgondolásokhoz hasonlóan írja le a pénz funkcióit. Arisztotelész szerint az economiával való foglalkozás mindenki számára szükségszerű és nélkülözhetetlen.

Egyesületünk ezt hasonlóképpen gondolja. És minthogy a mai világban akár az egyén, akár a család, akár a háztartás, vállalkozás, vagy nagyobb közösségek (falu, város) gazdasági életét számottevően határozza meg a pénz, ezért a pénzügyekről való ismeretek terjesztése alapvető feladatunk.

CONVENTIO
Arisztotelész gondolatait Aquinói Szent Tamás (1225-1274) is átvette, aki Summa Theologiae című munkájában foglalkozik többek között közgazdasági, pénzelméleti kérdésekkel is.
Aquinói Szent Tamás az igazságosság emberi erényéhez kapcsolja az árképzést és a pénzgazdaság kérdéseit. A kereskedéssel kapcsolatban azt hangsúlyozza, hogy mindkét félnek egyenlő haszna kell hogy legyen, így elméletében a „conventio”, az „egyezség, szabály”, „megegyezés” jelentésben tűnik fel.

E két szó ismeretében már könnyebben értelmezhető egyesületünk neve és célja:

ECONVENTIO (economia+conventio): olyan kerekasztal egyesület, ahol mindenkinek helye van, aki a pénzügyek érthető megismerésében és megismertetésében részt kíván venni, aki elfogadja, hogy a pénzügyi, gazdasági világban is elengedhetetlen jelentősége van a korrekt, etikus magatartásnak, ezért vallják azt az elvet, hogy az üzleti életben, pénzügyi szolgáltatásokban is minden érintett fél számára elfogadható, fenntartható és működtethető szabályrendszer kialakítása és betartása mindenkinek hosszú távú érdeke.